Anpassade ljudsystem för biografsalonger

BIOGRAF

WAVELIT

BIOGRAF

Utgångspunkten för alla konstruktioner är att helt anpassa biografljudsystemet till såväl de akustiska som de inredningsmässiga förutsättningarna som salongen erbjuder. Ni som beställare får möjligheten att vara med och påverka hur ert högtalarsystem ska se ut och högsta vikt läggs vid att bevara salongens estetik genom bl a formgivning, färgval och placering av högtalarna. Alla konstruktioner är anpassade för att ligga i absolut framkant när det gäller att utnyttja den senaste digitala tekniken på bästa sätt för att uppnå högsta möjliga kvalitet på ljudåtergivningen.